Article-רימונים-רמת השרון http://www.rhdc.co.il/רימונים – החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון מהווה זרוע ביצוע מרכזית של עיריית רמת השרון ליצירת תשואות ציבוריות וכלכליות . Tuesday, 22 Aug 2017 13:06:15 GMT http://www.dotsbs.com/web/8888/nsf/web/3001//LOGOINT.gifInterDeal.SBS http://www.dotsbs.com HERFI - בקשה לקבלת מידע בית קלקא http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11563&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11563&did=1557&lang=HE Tuesday, 15 Jan 2013 10:24:49 Article-RFI - בקשה לקבלת מידע בית קלקא-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 15 Jan 2013 10:24:49איגוד חברות עירוניות http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4646&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4646&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:52:13 Article-איגוד חברות עירוניות-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:52:13ארנונה מיסים ונדל"ן http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4649&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4649&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:14:28 Article-ארנונה מיסים ונדל"ן-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:14:28אתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4650&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4650&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:16:28 Article-אתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:16:28גם אני שותף http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7718&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7718&did=1557&lang=HE Thursday, 17 May 2012 17:24:52 Article-גם אני שותף-רימונים-רמת השרון-Thursday, 17 May 2012 17:24:52גני טרכטנברג http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8057&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8057&did=1557&lang=HE Sunday, 03 Jun 2012 12:39:15 Article-גני טרכטנברג-רימונים-רמת השרון-Sunday, 03 Jun 2012 12:39:15דרוש/ה מנכ"ל/ית לרימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8505&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8505&did=1557&lang=HE Thursday, 12 Jul 2012 20:12:27 Article-דרוש/ה מנכ"ל/ית לרימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ-רימונים-רמת השרון-Thursday, 12 Jul 2012 20:12:27האוצר והמיסוי http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4647&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4647&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:11:20 Article-האוצר והמיסוי-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:11:20הנגשת המרחב הציבורי http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5701&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5701&did=1557&lang=HE Thursday, 29 Mar 2012 12:31:15 Article-הנגשת המרחב הציבורי-רימונים-רמת השרון-Thursday, 29 Mar 2012 12:31:15הנגשת חניות נכים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14092&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14092&did=1557&lang=HE Wednesday, 20 Nov 2013 08:59:02 Article-הנגשת חניות נכים-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 20 Nov 2013 08:59:02העירייה פועלת בשטח בעשרות פרויקטים שמשפרים את איכות חיי התושבים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4635&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4635&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 09:10:13 Article-העירייה פועלת בשטח בעשרות פרויקטים שמשפרים את איכות חיי התושבים-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 09:10:13חוברת מכרז 2/16 איטום גגות http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17901&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17901&did=1557&lang=HE Wednesday, 02 Nov 2016 11:15:57 Article-חוברת מכרז 2/16 איטום גגות-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 02 Nov 2016 11:15:57כנס 24/04 מתחם אילת http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12659&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12659&did=1557&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 12:01:25 Article-כנס 24/04 מתחם אילת-רימונים-רמת השרון-Sunday, 21 Apr 2013 12:01:25מגוונים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4644&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4644&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:21:24 Article-מגוונים-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:21:24מינהל מקרקעי ישראל http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4648&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4648&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:12:03 Article-מינהל מקרקעי ישראל-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:12:03מכרז 01/2015 לביצוע שיפוץ קומת הקרקע בבית ספר אורנים ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=16776&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=16776&did=1557&lang=HE Thursday, 30 Apr 2015 08:07:01 Article-מכרז 01/2015 לביצוע שיפוץ קומת הקרקע בבית ספר אורנים ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 30 Apr 2015 08:07:01מכרז 1/13 - החלפת מתקני פרסום קיימים ומתן זכויות לפרסום עליהם ברחבי העיר http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11911&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11911&did=1557&lang=HE Thursday, 07 Feb 2013 14:07:26 Article-מכרז 1/13 - החלפת מתקני פרסום קיימים ומתן זכויות לפרסום עליהם ברחבי העיר-רימונים-רמת השרון-Thursday, 07 Feb 2013 14:07:26מכרז 1/14 לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ומערכות תת קרקעיות בפארק התעסוקה "גלילות צפון" שברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14973&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14973&did=1557&lang=HE Monday, 17 Mar 2014 09:50:27 Article-מכרז 1/14 לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ומערכות תת קרקעיות בפארק התעסוקה "גלילות צפון" שברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Monday, 17 Mar 2014 09:50:27מכרז 10/12 תכנון, אספקה, הצבה, התקנה וחיבור של מתקני שעשועי המים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11881&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11881&did=1557&lang=HE Tuesday, 05 Feb 2013 10:52:34 Article-מכרז 10/12 תכנון, אספקה, הצבה, התקנה וחיבור של מתקני שעשועי המים-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 05 Feb 2013 10:52:34מכרז 10/13 לאחזקה של סככות המתנה לאוטובוסים (תחנות) קיימות ברחבי העיר רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13453&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13453&did=1557&lang=HE Thursday, 04 Jul 2013 13:35:21 Article-מכרז 10/13 לאחזקה של סככות המתנה לאוטובוסים (תחנות) קיימות ברחבי העיר רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 04 Jul 2013 13:35:21מכרז 11/12 - תכנון, אסקה והצבה של מבנים יבילים לשירותים ציבוריים בפארק רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11887&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11887&did=1557&lang=HE Tuesday, 05 Feb 2013 15:04:24 Article-מכרז 11/12 - תכנון, אסקה והצבה של מבנים יבילים לשירותים ציבוריים בפארק רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 05 Feb 2013 15:04:24מכרז 11/13 ביצוע עבודות פיתוח שונות בשכונת "נווה גן" ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13557&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13557&did=1557&lang=HE Tuesday, 23 Jul 2013 10:24:52 Article-מכרז 11/13 ביצוע עבודות פיתוח שונות בשכונת "נווה גן" ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 23 Jul 2013 10:24:52מכרז 12/13 לביצוע תוספת בנייה בבית ספר אורנים ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13642&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13642&did=1557&lang=HE Thursday, 15 Aug 2013 11:16:59 Article-מכרז 12/13 לביצוע תוספת בנייה בבית ספר אורנים ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 15 Aug 2013 11:16:59מכרז 2/13 - ביצוע עבודות להקמת גלריית אומנות עירונית http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11982&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11982&did=1557&lang=HE Monday, 11 Feb 2013 08:36:36 Article-מכרז 2/13 - ביצוע עבודות להקמת גלריית אומנות עירונית-רימונים-רמת השרון-Monday, 11 Feb 2013 08:36:36מכרז 3/13 - תכנון וביצוע גן ילדים ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12004&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12004&did=1557&lang=HE Sunday, 17 Feb 2013 12:45:46 Article-מכרז 3/13 - תכנון וביצוע גן ילדים ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Sunday, 17 Feb 2013 12:45:46מכרז 350/13 - מכרז לרכישת זכויות במתחם מגורים בנווה גן http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11904&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11904&did=1557&lang=HE Wednesday, 06 Feb 2013 14:16:53 Article-מכרז 350/13 - מכרז לרכישת זכויות במתחם מגורים בנווה גן-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 06 Feb 2013 14:16:53מכרז 350/13 רכישת זכויות במתחם נווה גן למגורים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11905&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11905&did=1557&lang=HE Thursday, 07 Feb 2013 14:09:06 Article-מכרז 350/13 רכישת זכויות במתחם נווה גן למגורים-רימונים-רמת השרון-Thursday, 07 Feb 2013 14:09:06מכרז 351/13 רכישת זכויות במתחם נווה גן למגורים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11906&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11906&did=1557&lang=HE Thursday, 07 Feb 2013 14:08:50 Article-מכרז 351/13 רכישת זכויות במתחם נווה גן למגורים-רימונים-רמת השרון-Thursday, 07 Feb 2013 14:08:50מכרז 357/13 - השכרת אולם ושטחים נוספים במגדלי רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12708&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12708&did=1557&lang=HE Thursday, 02 May 2013 16:30:29 Article-מכרז 357/13 - השכרת אולם ושטחים נוספים במגדלי רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 02 May 2013 16:30:29מכרז 373/14 - הזמנה להציע הצעות לחכירה של מקרקעין לשם תכנון, הקמה הפעלה וסמירה של מבנה לצרכי ציבור http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=15078&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=15078&did=1557&lang=HE Tuesday, 25 Mar 2014 13:51:29 Article-מכרז 373/14 - הזמנה להציע הצעות לחכירה של מקרקעין לשם תכנון, הקמה הפעלה וסמירה של מבנה לצרכי ציבור-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 25 Mar 2014 13:51:29מכרז 4/13 - ביצוע שיפוץ גן ילדים "אלון" http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12505&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12505&did=1557&lang=HE Wednesday, 06 Mar 2013 11:26:21 Article-מכרז 4/13 - ביצוע שיפוץ גן ילדים "אלון"-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 06 Mar 2013 11:26:21מכרז 4/2017 למינוי מנכ"ל לחברה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18250&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18250&did=1557&lang=HE Wednesday, 30 Aug 2017 12:54:19 Article-מכרז 4/2017 למינוי מנכ"ל לחברה-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 30 Aug 2017 12:54:19מכרז 5/13 ביצוע שיפוץ גן ילדים ברחוב עזרא ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12506&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=12506&did=1557&lang=HE Wednesday, 06 Mar 2013 11:25:21 Article-מכרז 5/13 ביצוע שיפוץ גן ילדים ברחוב עזרא ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 06 Mar 2013 11:25:21מכרז 6/13 - לביצוע שיפוצי קיץ בבית ספר "אורנים" ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13036&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13036&did=1557&lang=HE Wednesday, 22 May 2013 09:38:02 Article-מכרז 6/13 - לביצוע שיפוצי קיץ בבית ספר "אורנים" ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 22 May 2013 09:38:02מכרז 7/13 הנפקה, תפעול וניהול של כרטיס תושב לתושבי רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13413&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13413&did=1557&lang=HE Sunday, 23 Jun 2013 14:58:02 Article-מכרז 7/13 הנפקה, תפעול וניהול של כרטיס תושב לתושבי רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Sunday, 23 Jun 2013 14:58:02מכרז 8/13 - הצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13427&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13427&did=1557&lang=HE Thursday, 04 Jul 2013 14:14:21 Article-מכרז 8/13 - הצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 04 Jul 2013 14:14:21מכרז 9/12 תכנון, אסקפה, הצבה, התקנה וחיבור של מתקני משחק הפארק רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11874&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11874&did=1557&lang=HE Monday, 04 Feb 2013 10:06:50 Article-מכרז 9/12 תכנון, אסקפה, הצבה, התקנה וחיבור של מתקני משחק הפארק רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Monday, 04 Feb 2013 10:06:50מכרז 9/13 - בחירת מבקר פנים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13456&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13456&did=1557&lang=HE Thursday, 04 Jul 2013 14:13:16 Article-מכרז 9/13 - בחירת מבקר פנים-רימונים-רמת השרון-Thursday, 04 Jul 2013 14:13:16מכרז בחירת יזם פרויקט בינוי פינוי מתחם "אילת" צומת מורשה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11617&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=11617&did=1557&lang=HE Monday, 14 Jan 2013 10:39:41 Article-מכרז בחירת יזם פרויקט בינוי פינוי מתחם "אילת" צומת מורשה-רימונים-רמת השרון-Monday, 14 Jan 2013 10:39:41מכרז מנכ''ל/ית 1/16 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17673&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17673&did=1557&lang=HE Sunday, 15 May 2016 09:08:19 Article-מכרז מנכ''ל/ית 1/16-רימונים-רמת השרון-Sunday, 15 May 2016 09:08:19מכרז מס' 1/12 ביצוע עבודות פיתוח ותשתית שונות ברמת השרון – מסגרת שנתית http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6729&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6729&did=1557&lang=HE Thursday, 05 Apr 2012 16:08:38 Article-מכרז מס' 1/12 ביצוע עבודות פיתוח ותשתית שונות ברמת השרון – מסגרת שנתית-רימונים-רמת השרון-Thursday, 05 Apr 2012 16:08:38מכרז מס' 2/12 מכרז להשלמות תכנון והקמה של כיתות גן ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6518&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6518&did=1557&lang=HE Thursday, 29 Mar 2012 12:48:37 Article-מכרז מס' 2/12 מכרז להשלמות תכנון והקמה של כיתות גן ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 29 Mar 2012 12:48:37מכרז מס' 3/11 לביצוע עבודות חשמל, שתילת עצים והשקיה בבית העלמין מורשה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5009&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5009&did=1557&lang=HE Thursday, 09 Feb 2012 20:28:34 Article-מכרז מס' 3/11 לביצוע עבודות חשמל, שתילת עצים והשקיה בבית העלמין מורשה-רימונים-רמת השרון-Thursday, 09 Feb 2012 20:28:34מכרז מס' 4/11 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5010&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5010&did=1557&lang=HE Thursday, 09 Feb 2012 20:30:06 Article-מכרז מס' 4/11-רימונים-רמת השרון-Thursday, 09 Feb 2012 20:30:06מכרז מס' 4/12 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחובות יצחק שדה, יגיע כפיים, בלפור וארבע סמטאות ברמת השרון. http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6728&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6728&did=1557&lang=HE Wednesday, 18 Apr 2012 16:00:41 Article-מכרז מס' 4/12 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחובות יצחק שדה, יגיע כפיים, בלפור וארבע סמטאות ברמת השרון.-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 18 Apr 2012 16:00:41מכרז מס' 5/11 לרכישה, התקנה ואספקה של טריבונה פריקה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5011&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5011&did=1557&lang=HE Thursday, 29 Mar 2012 12:28:58 Article-מכרז מס' 5/11 לרכישה, התקנה ואספקה של טריבונה פריקה-רימונים-רמת השרון-Thursday, 29 Mar 2012 12:28:58מכרז מס' 5/12 דרושה מזכירה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8062&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8062&did=1557&lang=HE Sunday, 03 Jun 2012 12:59:52 Article-מכרז מס' 5/12 דרושה מזכירה-רימונים-רמת השרון-Sunday, 03 Jun 2012 12:59:52מכרז מס' 6/11 דרושה מזכירה- 100% משרה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5012&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5012&did=1557&lang=HE Thursday, 09 Feb 2012 20:32:15 Article-מכרז מס' 6/11 דרושה מזכירה- 100% משרה-רימונים-רמת השרון-Thursday, 09 Feb 2012 20:32:15מכרז מס' 6/12 - אספקה, התקנה, תפעול, תחזוקה של מתקני פרסום וריהוט רחוב ומתן זכויות לפרסום עליהם ברחבי העיר רמת השרון. http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8433&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8433&did=1557&lang=HE Sunday, 01 Jul 2012 17:18:54 Article-מכרז מס' 6/12 - אספקה, התקנה, תפעול, תחזוקה של מתקני פרסום וריהוט רחוב ומתן זכויות לפרסום עליהם ברחבי העיר רמת השרון.-רימונים-רמת השרון-Sunday, 01 Jul 2012 17:18:54מכרז מס' 7/12 - ביצוע עבודות בינוי ופיתוח בבית העלמין "מורשה" http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8434&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8434&did=1557&lang=HE Sunday, 01 Jul 2012 17:20:38 Article-מכרז מס' 7/12 - ביצוע עבודות בינוי ופיתוח בבית העלמין "מורשה"-רימונים-רמת השרון-Sunday, 01 Jul 2012 17:20:38מכרז מספר 3/12 דרוש מנהל תחום תיאום, מעקב ובקרה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6380&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6380&did=1557&lang=HE Monday, 26 Mar 2012 12:36:56 Article-מכרז מספר 3/12 דרוש מנהל תחום תיאום, מעקב ובקרה-רימונים-רמת השרון-Monday, 26 Mar 2012 12:36:56מכרז פומבי 1/2017 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18232&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18232&did=1557&lang=HE Tuesday, 25 Jul 2017 13:37:17 Article-מכרז פומבי 1/2017-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 25 Jul 2017 13:37:17מכרז פומבי 3/16 להצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17902&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17902&did=1557&lang=HE Tuesday, 15 Aug 2017 10:49:41 Article-מכרז פומבי 3/16 להצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 15 Aug 2017 10:49:41מכרז פומבי מס' 01/11 לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על נכסים בתחום העיר רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5007&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5007&did=1557&lang=HE Thursday, 09 Feb 2012 20:23:17 Article-מכרז פומבי מס' 01/11 לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים אספקתם והתקנתם על נכסים בתחום העיר רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 09 Feb 2012 20:23:17מכרז פומבי מס' 01/2015 לביצוע שיפוץ קומת הקרקע בבית הספר "אורנים" ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=16777&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=16777&did=1557&lang=HE Thursday, 30 Apr 2015 09:30:12 Article-מכרז פומבי מס' 01/2015 לביצוע שיפוץ קומת הקרקע בבית הספר "אורנים" ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 30 Apr 2015 09:30:12מכרז פומבי מס' 1/2017 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18231&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18231&did=1557&lang=HE Tuesday, 25 Jul 2017 13:15:50 Article-מכרז פומבי מס' 1/2017-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 25 Jul 2017 13:15:50מכרז פומבי מס 12/12 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10308&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10308&did=1557&lang=HE Monday, 13 Aug 2012 20:03:41 Article-מכרז פומבי מס 12/12-רימונים-רמת השרון-Monday, 13 Aug 2012 20:03:41מכרז פומבי מס' 2/11 לביצוע עבודות עפר ופיתוח להרחבת בית העלמין "מורשה" http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5008&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5008&did=1557&lang=HE Thursday, 09 Feb 2012 20:25:35 Article-מכרז פומבי מס' 2/11 לביצוע עבודות עפר ופיתוח להרחבת בית העלמין "מורשה"-רימונים-רמת השרון-Thursday, 09 Feb 2012 20:25:35מכרז פומבי מס' 2/14 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=16431&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=16431&did=1557&lang=HE Wednesday, 24 Dec 2014 15:18:48 Article-מכרז פומבי מס' 2/14-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 24 Dec 2014 15:18:48מכרז פומבי מס' 2/16 לביצוע עבודות איטום גגות של מבני ציבור (מוסדות חינוך) ברמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17900&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17900&did=1557&lang=HE Wednesday, 02 Nov 2016 09:32:10 Article-מכרז פומבי מס' 2/16 לביצוע עבודות איטום גגות של מבני ציבור (מוסדות חינוך) ברמת השרון-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 02 Nov 2016 09:32:10מכרז פומבי מס' 2017/2 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18237&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18237&did=1557&lang=HE Monday, 14 Aug 2017 08:42:27 Article-מכרז פומבי מס' 2017/2-רימונים-רמת השרון-Monday, 14 Aug 2017 08:42:27מכרז פומבי מס' 3/2017 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18248&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18248&did=1557&lang=HE Tuesday, 15 Aug 2017 11:39:20 Article-מכרז פומבי מס' 3/2017-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 15 Aug 2017 11:39:20מכרז פומבי מספר 13/12 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10580&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10580&did=1557&lang=HE Monday, 14 Jan 2013 13:45:19 Article-מכרז פומבי מספר 13/12-רימונים-רמת השרון-Monday, 14 Jan 2013 13:45:19מכרז פומבי מספר 2/15 לשידרוג לציפוי סינטטי של מסלול האתלטיקה באצטדיון האתלטיקה העירוני ברמת-השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17214&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17214&did=1557&lang=HE Monday, 07 Sep 2015 10:39:57 Article-מכרז פומבי מספר 2/15 לשידרוג לציפוי סינטטי של מסלול האתלטיקה באצטדיון האתלטיקה העירוני ברמת-השרון-רימונים-רמת השרון-Monday, 07 Sep 2015 10:39:57מכרזים פעילים תמ"א 38 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10750&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10750&did=1557&lang=HE Sunday, 28 Oct 2012 13:36:36 Article-מכרזים פעילים תמ"א 38-רימונים-רמת השרון-Sunday, 28 Oct 2012 13:36:36מעונות סטודנטים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5703&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5703&did=1557&lang=HE Thursday, 29 Mar 2012 12:31:03 Article-מעונות סטודנטים-רימונים-רמת השרון-Thursday, 29 Mar 2012 12:31:03מתחם אילת רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10535&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10535&did=1557&lang=HE Tuesday, 19 Mar 2013 12:25:33 Article-מתחם אילת רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 19 Mar 2013 12:25:33סיכום והצגת תוכנית בינוי פינוי - מתחם אילת http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8385&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8385&did=1557&lang=HE Tuesday, 15 Jan 2013 14:42:50 Article-סיכום והצגת תוכנית בינוי פינוי - מתחם אילת-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 15 Jan 2013 14:42:50סיפורי ראשונים משורר גלוזשניידר רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4632&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4632&did=1557&lang=HE Monday, 23 Jan 2012 22:25:20 Article-סיפורי ראשונים משורר גלוזשניידר רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Monday, 23 Jan 2012 22:25:20עבודות גינון ותאורה בבית העלמין http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5699&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5699&did=1557&lang=HE Tuesday, 06 Mar 2012 13:48:35 Article-עבודות גינון ותאורה בבית העלמין-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 06 Mar 2012 13:48:35עבודות עפר ופיתוח בבית העלמין http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5698&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5698&did=1557&lang=HE Tuesday, 06 Mar 2012 13:48:04 Article-עבודות עפר ופיתוח בבית העלמין-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 06 Mar 2012 13:48:04עבודות פיתוח במגרש הסינתטי באיצטדיון החדש - הסתיים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18068&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18068&did=1557&lang=HE Monday, 13 Mar 2017 15:01:14 Article-עבודות פיתוח במגרש הסינתטי באיצטדיון החדש - הסתיים-רימונים-רמת השרון-Monday, 13 Mar 2017 15:01:14עבודות פיתוח דרך ראשונים מכוון- הסתיים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18067&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18067&did=1557&lang=HE Monday, 13 Mar 2017 15:00:32 Article-עבודות פיתוח דרך ראשונים מכוון- הסתיים-רימונים-רמת השרון-Monday, 13 Mar 2017 15:00:32עבודות פיתוח ותשתיות http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14090&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14090&did=1557&lang=HE Wednesday, 20 Nov 2013 08:45:03 Article-עבודות פיתוח ותשתיות-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 20 Nov 2013 08:45:03עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת נווה גן http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14091&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14091&did=1557&lang=HE Wednesday, 20 Nov 2013 08:57:03 Article-עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת נווה גן-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 20 Nov 2013 08:57:03עבודות פיתוח חניון ברחוב השדות בנווה גן- הסתיים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18030&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18030&did=1557&lang=HE Sunday, 26 Feb 2017 15:17:34 Article-עבודות פיתוח חניון ברחוב השדות בנווה גן- הסתיים-רימונים-רמת השרון-Sunday, 26 Feb 2017 15:17:34עבודות פיתוח כביש פנימי אלכסנדרוני- בביצוע http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18028&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18028&did=1557&lang=HE Sunday, 26 Feb 2017 15:16:47 Article-עבודות פיתוח כביש פנימי אלכסנדרוני- בביצוע-רימונים-רמת השרון-Sunday, 26 Feb 2017 15:16:47עבודות פיתוח רחוב התרבות- הסתיים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18029&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18029&did=1557&lang=HE Sunday, 26 Feb 2017 15:17:13 Article-עבודות פיתוח רחוב התרבות- הסתיים-רימונים-רמת השרון-Sunday, 26 Feb 2017 15:17:13עו"ד יובל צלנר מונה למנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5013&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5013&did=1557&lang=HE Wednesday, 22 Feb 2012 16:04:54 Article-עו"ד יובל צלנר מונה למנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 22 Feb 2012 16:04:54עיריית רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4643&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4643&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:17:17 Article-עיריית רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:17:17פארק רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8059&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8059&did=1557&lang=HE Sunday, 03 Jun 2012 12:42:32 Article-פארק רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Sunday, 03 Jun 2012 12:42:32פארק רמת השרון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8064&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8064&did=1557&lang=HE Sunday, 03 Jun 2012 13:05:20 Article-פארק רמת השרון-רימונים-רמת השרון-Sunday, 03 Jun 2012 13:05:20פינוי-בינוי בת"א ובבת ים: 8 מגדלים, 722 דירות http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6585&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6585&did=1557&lang=HE Tuesday, 03 Apr 2012 09:16:13 Article-פינוי-בינוי בת"א ובבת ים: 8 מגדלים, 722 דירות-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 03 Apr 2012 09:16:13פיתוח רצועת הנופש http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14093&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=14093&did=1557&lang=HE Wednesday, 20 Nov 2013 09:39:32 Article-פיתוח רצועת הנופש-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 20 Nov 2013 09:39:32פרויקט גלילות צפון http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13062&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=13062&did=1557&lang=HE Thursday, 23 May 2013 10:28:31 Article-פרויקט גלילות צפון-רימונים-רמת השרון-Thursday, 23 May 2013 10:28:31פרויקט חלוצי וירוק ברמת-השרון: יותקנו תאים סולאריים על גבי מבני ציבור שיפיקו אנרגיה ירוקה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4634&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4634&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 09:10:48 Article-פרויקט חלוצי וירוק ברמת-השרון: יותקנו תאים סולאריים על גבי מבני ציבור שיפיקו אנרגיה ירוקה-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 09:10:48פרויקט פינוי בינוי במתחם אילת יוצא לדרך http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5322&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5322&did=1557&lang=HE Wednesday, 22 Feb 2012 16:05:01 Article-פרויקט פינוי בינוי במתחם אילת יוצא לדרך-רימונים-רמת השרון-Wednesday, 22 Feb 2012 16:05:01רמת השרון: מרחיבים את סמכויות החברה הכלכלית http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4637&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4637&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 08:46:15 Article-רמת השרון: מרחיבים את סמכויות החברה הכלכלית-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 08:46:15שיפוץ רחוב יצחק שדה http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5702&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5702&did=1557&lang=HE Tuesday, 06 Mar 2012 13:56:11 Article-שיפוץ רחוב יצחק שדה-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 06 Mar 2012 13:56:11שרונים http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4645&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4645&did=1557&lang=HE Tuesday, 24 Jan 2012 21:19:25 Article-שרונים-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 24 Jan 2012 21:19:25תכנון הרחבת בית העלמין "מורשה" http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5700&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=5700&did=1557&lang=HE Tuesday, 06 Mar 2012 13:49:01 Article-תכנון הרחבת בית העלמין "מורשה"-רימונים-רמת השרון-Tuesday, 06 Mar 2012 13:49:01תמ"א 38 התחדשות עירונית מכרז פומבי מספר 13/12 http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10574&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=10574&did=1557&lang=HE Thursday, 13 Sep 2012 10:23:21 Article-תמ"א 38 התחדשות עירונית מכרז פומבי מספר 13/12-רימונים-רמת השרון-Thursday, 13 Sep 2012 10:23:21תמ"א 38 זה השקט הנפשי שלך http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8318&did=1557&lang=HE http://www.rhdc.co.il/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=8318&did=1557&lang=HE Thursday, 14 Jun 2012 12:51:15 Article-תמ"א 38 זה השקט הנפשי שלך-רימונים-רמת השרון-Thursday, 14 Jun 2012 12:51:15