דף הבית
מכרזים
מכרזים סגורים
מכרז פומבי מס' 11/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי בהיקפים של עד 30 מלש"ח

מכרז פומבי מס' 11/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי בהיקפים של עד 30 מלש"ח

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

שלח