דף הבית
הורה
מכרז פומבי משותף מס' 4/2023 – לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ב"מתחם הצעירים" ברמת השרון

מכרז פומבי משותף מס' 4/2023 – לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ב"מתחם הצעירים" ברמת השרון

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

שלח